Deze website werkt het beste op een apparaat met een groter beeldscherm zoals een computer of tablet in landscape mode. Op een smartphone of tablet in portraid mode is de tabel niet af te lezen. 

Deze website is een initiatief van de Brandpreventie Academy, opgericht in antwoord op de veelgestelde vraag: “Welke opleiding heb ik nodig als opsteller Uitgangspuntendocumenten (UPD) Brandbeveiliging?” Om hierop een duidelijk en overzichtelijk antwoord te geven, hebben we deze website gecreëerd.

Onder deze tekst vindt u een matrix die weergeeft welke opleidingen vereist zijn voor UPD opstellers, afhankelijk van de verschillende brandbeveiligingsinstallaties. Dit helpt u snel en eenvoudig te zien welke training u nodig heeft om UPD opsteller te worden.

UPD opsteller BMI/OAI BasisUPD opsteller BMI/OAI GevorderdUPD opsteller Sprinkler NEN 12845 BasisUPD opsteller Sprinkler NEN 12845 GevorderdUPD opsteller Sprinkler NFPA BasisUPD opsteller Sprinkler NFPA GevorderdUPD opsteller Sprinkler FM BasisUPD opsteller Sprinkler FM GevorderdUPD opsteller RBS BasisUPD opsteller RBS Gevorderd
Één van de volgende 3 opleidingen:
Brandpreventiedeskundige 1
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(Adjunct-hoofd-) brandmeester Preventie
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Opleiding Medewerker brandpreventie
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Één van de volgende 3 opleidingen:
Brandpreventiedeskundige 2
X

X

X

X

X

Leergang Specialist brandpreventie
X

X

X

X

X

Post-hbo Fire Safety Engineering (& Management)
X

X

X

X

X

Projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties
X

X

X

X

Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties
X

X

Één van de volgende 2 opleidingen:
Junior adviseur sprinklertechniek
X

X

X

X

X

X

Junior engineer Sprinklertechniek
X

X

X

X

X

X

Één van de volgende 2 opleidingen:
Adviseur sprinklertechniek
X

Engineer Sprinklertechniek
X

Één van de volgende 2 opleidingen:
NFPA sprinklertechnicus
X

X

NFPA 13 training Riskonet
X

X

FM Sprinklertechnicus
X

X

Ontwerpdeskundige Rookbeheersingssytemen
X

X

CCV Certificatieschema voor Brandbeveiliging

Inleiding

Het uitgangspuntendocument brandbeveiliging vormt de basis voor een effectieve brandbeveiliging in verschillende typen gebouwen en situaties. Dit document bevat richtlijnen en specificaties die zijn afgestemd op specifieke risico’s en gebruiksfuncties. Een goed uitgangspuntendocument zorgt ervoor dat alle brandbeveiligingsmaatregelen passend en effectief zijn, waardoor de veiligheid van de gebruikers en het behoud van eigendommen worden gewaarborgd.

Doel van het Certificatieschema

Het doel van het certificatieschema is om een consistente en betrouwbare kwaliteit van uitgangspuntendocumenten brandbeveiliging te waarborgen. Door het document te certificeren, wordt de kans op fouten en risico’s verminderd, en kunnen afnemers vertrouwen op de kwaliteit van de brandbeveiligingsmaatregelen. Dit schema streeft ernaar om faalkosten en risicokosten te minimaliseren door te zorgen dat alle brandbeveiligingsplannen voldoen aan de hoogste normen van betrouwbaarheid en effectiviteit.

Verantwoordelijkheden

Organisatie

De organisatie die het uitgangspuntendocument opstelt, is verantwoordelijk voor de inhoud en naleving van de gestelde eisen. Dit omvat de opstelling, validatie, en controle van het document en de bijbehorende specificaties. De organisatie moet ervoor zorgen dat alle betrokken medewerkers gekwalificeerd zijn en op de hoogte zijn van de procedures en richtlijnen die in het certificatieschema zijn vastgelegd. Bovendien moet de organisatie een gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem hebben dat continu wordt geëvalueerd en bijgewerkt.

Certificatie-instelling

De certificatie-instelling beoordeelt de uitgangspuntendocumenten en specificaties op basis van de gestelde eisen en methoden, zoals beschreven in het schema. Zij zorgen voor een geharmoniseerde uitvoering en beoordeling, en garanderen dat de documenten voldoen aan de relevante normen en voorschriften. De certificatie-instelling moet zelf ook voldoen aan strenge eisen met betrekking tot competentie en onafhankelijkheid om ervoor te zorgen dat de certificatieprocessen betrouwbaar en onpartijdig zijn.

Structuur van het Certificatieschema

Eisen aan het Product

De inhoudelijke en administratieve eisen voor gecertificeerde uitgangspuntendocumenten en specificaties zijn gedetailleerd beschreven. Deze moeten voldoen aan vastgestelde normen en beoordelingsmethoden. Dit omvat onder andere de volledigheid van de gegevens, de juiste beschrijving van de locaties en objecten, en de toepasbaarheid van normen en voorschriften. Daarnaast moeten de documenten een duidelijke en consistente structuur hebben die het mogelijk maakt om alle relevante aspecten van de brandbeveiliging te beoordelen en te verifiëren.

Voorwaarden voor Certificatie

De voorwaarden omvatten eisen aan het kwaliteitssysteem van de organisatie, kwalificaties van medewerkers, meetmiddelen, inkoop, uitbesteden, klachtenbehandeling, en documentbeheer. De organisatie moet aantonen dat zij beschikt over een effectief kwaliteitsmanagementsysteem dat alle processen en procedures omvat die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van het certificatieschema. Dit systeem moet regelmatig worden geëvalueerd en bijgesteld om continuïteit en verbetering te waarborgen.

Toepassingsgebied

Het certificatieschema is van toepassing op verschillende gebruiksfuncties, zoals:

Deze indeling zorgt ervoor dat de brandbeveiligingsplannen specifiek zijn afgestemd op de risico’s en vereisten van de verschillende soorten gebouwen en situaties. Elk type gebruiksfunctie heeft zijn eigen unieke uitdagingen en risico’s met betrekking tot brandveiligheid, en het certificatieschema biedt richtlijnen om deze effectief aan te pakken.

Relatie met Wet- en Regelgeving

Het certificatieschema is privaatrechtelijk en bevat geen wettelijke eisen, maar is wel afgestemd op relevante normen en voorschriften om doeltreffende brandbeveiliging te realiseren. Dit betekent dat hoewel het schema niet direct door de wet wordt voorgeschreven, het wel voldoet aan de hoogste standaarden en best practices op het gebied van brandveiligheid. Hierdoor kunnen organisaties die het schema volgen, er zeker van zijn dat hun brandbeveiligingsmaatregelen in lijn zijn met de huidige wet- en regelgeving en de nieuwste inzichten in brandveiligheid.

Certificatieproces

Initiële Beoordeling

Het proces begint met een initiële beoordeling waarbij de certificatie-instelling de aanvraag en verstrekte gegevens verifieert, het kwaliteitssysteem beoordeelt, en de technische voorzieningen inspecteert. Dit omvat een grondige controle van alle aspecten van het uitgangspuntendocument en de specificaties om ervoor te zorgen dat ze volledig en correct zijn. De initiële beoordeling is een cruciale stap in het certificatieproces, omdat het de basis legt voor de betrouwbaarheid en effectiviteit van de brandbeveiligingsmaatregelen.

Periodieke Beoordeling

Na certificatie volgen periodieke beoordelingen om de voortdurende naleving van de eisen te waarborgen. Deze beoordelingen zorgen ervoor dat de gecertificeerde documenten en de bijbehorende brandbeveiligingsmaatregelen up-to-date blijven en blijven voldoen aan de gestelde eisen. De periodieke beoordelingen helpen ook bij het identificeren van mogelijke verbeterpunten en het implementeren van corrigerende maatregelen om de algehele brandveiligheid te verbeteren.

Gebruik van het Certificatiemerk

Het certificatiemerk geeft aan dat het uitgangspuntendocument en de specificaties voldoen aan de gestelde eisen en gecertificeerd zijn. Dit merk biedt afnemers zekerheid over de kwaliteit en betrouwbaarheid van de brandbeveiligingsmaatregelen. Het certificatiemerk is een teken van vertrouwen en kwaliteit, en helpt organisaties om zich te onderscheiden op het gebied van brandveiligheid. Door het gebruik van het certificatiemerk kunnen organisaties laten zien dat zij voldoen aan de hoogste standaarden en dat hun brandbeveiligingsplannen grondig zijn geëvalueerd en goedgekeurd door een onafhankelijke certificatie-instelling.